Správa nemovitostí

Cílem činnosti kanceláře PAMY v.o.s. je poskytovat svým klientům takové služby, které jim, nebo jejich nájemníkům, zajistí spokojené a slušné bydlení.

Základní služby spojené se správou nemovitostí pro vlastníky jednotek, společenství vlastníků a vlastníky nájemních bytů a nebytových prostor zajišťujeme za cenu

95,- Kč/byt/jednotku/měsíc včetně DPH

Rozsah základních služeb:

 • vedení účetnictví,
 • předpisy záloh na správu domu, záloh na služby a předpisy nájemného,
 • správné vyúčtování záloh na služby a vyrovnání přeplatků / nedoplatků, evidence čerpání a zůstatků záloh na správu domu a dlouhodobých záloh,
 • aktuální informace o čerpání nákladů jednotlivých položek rozpočtu,
 • aktuální informace o přijatých platbách včetně evidence dlužníků a upomínek,
 • aktuální informace prostřednictvím informačního systému iPartner o plánovaných a provedených revizích, o vybavení domů a bytů, o provedených a plánovaných opravách a údržbě domu.

INFORMAČNÍ SYSTÉM iPartner

 • znamená okamžitý a nepřetržitý přístup ke všem informacím pomocí běžného internetového prohlížeče prostřednictvím zabezpečené elektronické komunikace všem vlastníkům domů, nájemníkům, vlastníkům jednotek, členům statutárních orgánů společenství vlastníků,
 • znamená okamžité a nepřetržité zpřístupnění všech základních dokumentů jakými jsou např. stanovy, domovní řád, prohlášení vlastníka, zápisy ze shromáždění, rozpočty apod. pomocí běžného internetového prohlížeče prostřednictvím zabezpečené elektronické komunikace všem vlastníkům jednotek a členům statutárních orgánů, 
 • umožňuje vzájemnou elektronickou výměnu veškerých dat a podkladů pro jejich zpracování.

Od roku 2014 nabízíme novou službu a to výkon funkce předsedy SVJ nebo výkon funkce člena statutárního orgánu SVJ.

Každé SVJ má specificky nastavený systém správy svého domu a naším cílem je při výkonu funkce předsedy SVJ v maximální míře na tento systém navzat. Při osobním jednání vás seznámíme s tím, kdo by osobně výkon funkce předsedy vašeho SVJ vykonával a vysvětlíme vám co je konkrétně obsahem této služby.

Nechte si zasílat novinky na Váš E-mail
* Povinné pole

Zajímavosti

 • Privatizace bytů

  PRIVATIZACE BYTŮ

   Proces převodu vlastnictví jednotek označovaný také jako „privatizace bytů“ byl umožněn přijetím zákona č. 72/1994 Sb. (zákon o vlastnictví bytů).

   

   

 • Hokejka - I. etapa privatizace

  I. etapa privatizace Hokejky trvala bezmála sedm let.


PAMY v.o.s., Rumjancevova 696/3, 460 01 Liberec

+420 606 528 439 | pamy@pamy.cz