Správa družstva

KANCELÁŘ PAMY v.o.s. Liberec

Činnost kanceláře

Služby spojené se správou domu a zajišťováním služeb pro bytová družstva a družstva vlastníků jsou jednou z hlavních činností kanceláře firmy PAMY v.o.s. Liberec.

Kancelář nabízí kompletní rozsah služeb pro bytová družstva a družstva vlastníků i jednotlivé družstevníky. 

Rozsah služeb a dobu jejich trvání si určíte sami na základě specifických potřeb a požadavků vašeho družstav.

Kromě klasické spolupráce založené na osobních kontaktech nabízíme také

eSprávu

eSpráva probíhá formou vzájemné elektronické komunikace. Je proto především výhodná pro ty statutární orgány družstev, které mají technické možnosti k takové formě spolupráce. Klasickou formu spolupráce lze v libovolném rozsahu kombinovat s eSprávou.

Co konkrétně eSpráva znamená

 • veškeré doklady k zaúčtování, evidenci a vyřízení přijímáme od svých klientů prostřednictvím elektronické pošty a originály dokladů zůstávají u statutárních orgánů družstev,
 • ihned po zpracování přijatých dokladů umožňuje informační systém iPartner pomocí běžného internetového prohlížeče přímý zabezpečený přístup každému z družstevníků ke všem svým aktuálním klientským informacím a údajům,
 • totéž platí také pro volené orgány družstva, jejichž členové mohou pomocí informačního systému iPartner aktuálně sledovat všechny kompletní informace týkající se celého družstva
 • informační systém iPartner umožňuje také okamžité a nepřetržité zpřístupnění všech aktuálních základních dokumentů družstva jakými jsou např. stanovy, domovní řád, zápisy ze schůzí, rozpočty apod.,
 • eSpráva spolu s informačním systémem iPartner zajistí našim klientům značnou úsporu času a nákladů na dopravu, tisk a poštovné.

 


Převody vlastnictví jednotek a vznik společenství vlastníků - toto je jedna z našich právních činnosti pro bytová družstva, na kterou Vás chceme zvlášť upozornit. S rámcovým obsahem této služby se můžete seznámit již zde.

Převod vlastnictví jednotky

z bytového družstva resp. družstva vlastníků na základě rozhodnutí členské schůze družstva

Jedná se o převody jednotek a podílu na společných částech domů a pozemků, které jsou ve vlastnictví družstev založených za účelem koupě domu od původního vlastníka, nebo za účelem správy a údržby domu. V tomto případě se nejedná o bezplatné převody vlastnictví jednotek. Jednotky mohou být převedeny do vlastnictví členů těchto družstev, nebo do vlastnictví nájemníků, kteří členy družstva nejsou. Převodu jednotek musí vždy předcházet rozhodnutí členské schůze o převodu jejich vlastnictví.

Společenství vlastníků vzniká dnem osvědčení vlastnických vztahů k jednotce třem různým vlastníkům. Tento proces vzniku společenství vlastníků nepřináší žádná úskalí a jedná se o poměrně krátkodobou záležitost. Vznik společenství vlastníků nemusí vždy znamenat automaticky zánik družstva a vznik vlastnictví jednotky zánik členství v družstvu.

Naše služby

Připravíme vám podklady pro jednání a rozhodování členské schůze o převodu vlastnictví jednotek a o budoucím postavení vašeho družstva ve společenství vlastníků jednotek. Následně pro vás vypracujeme všechny základní dokumenty nutné pro převod vlastnictví jednotek (prohlášenísmlouvy o převodu vlastnictví jednotky) včetně podání návrhů povolení vkladu vlastnického práva. Zároveň provedeme kompletní činnost spojenou se změnu postavení vašeho družstva po vzniku společenství vlastníků jednotek.

Pro plynulý vznik společenství vlastníků jednotek vám, před konáním první schůze shromáždění vlastníků, připravíme všechny základní dokumenty a evidence spojené se vznikem společenství vlastníků jednotek. Zároveň pro vás zajistíme podmínky pro organizaci a konání této první schůze shromáždění. Dále pro vás provedeme všechny registrace, ohlášení a změny smluvních vztahů spojených se vznikem společenství vlastníků. Poskytneme vám odbornou konzultaci ohledně způsobu výkonu správy domu, která vám umožní do budoucna spokojené a slušné bydlení. Seznámíme vás také se vším co vás čeká, jako vlastníky jednotek nebo zvolené statutární orgány společenství vlastníků jednotek.

 

Nechte si zasílat novinky na Váš E-mail
* Povinné pole

Zajímavosti

 • Privatizace bytů

  PRIVATIZACE BYTŮ

   Proces převodu vlastnictví jednotek označovaný také jako „privatizace bytů“ byl umožněn přijetím zákona č. 72/1994 Sb. (zákon o vlastnictví bytů).

   

   

 • Hokejka - I. etapa privatizace

  I. etapa privatizace Hokejky trvala bezmála sedm let.


PAMY v.o.s., Rumjancevova 696/3, 460 01 Liberec

+420 606 528 439 | pamy@pamy.cz