Správa společenství vlastníků

KANCELÁŘ PAMY v.o.s. Liberec

Činnost kanceláře

Služby spojené se správou domu a zajišťováním služeb pro společenství vlastníků jednotek jsou hlavní činností kanceláře firmy PAMY v.o.s. Liberec.

Kancelář nabízí kompletní rozsah služeb pro společenství vlastníků jednotek i jednotlivé vlastníky. K těmto službám patří mimo jiného také vyhotovení prohlášení, změny a opravy prohlášení, vyhotovení smlouvy o výstavbě a návrh stanov společenství nebo jejich změny.

Stejné podmínky a ceny platí i pro vlastníky jednotek v domech s méně než pěti jednotkami ve kterých nevzniklo společenství vlastníků. Těm nabízíme také výkon osoby správce.

 Od roku 2014 nabízíme novou službu a to výkon funkce předsedy SVJ nebo výkon funkce člena statutárního orgánu SVJ.                                                                                           

Každé SVJ má specificky nastavený systém správy svého domu a naším cílem je při výkonu funkce předsedy SVJ v maximální míře na tento systém navzat. Při osobním jednání vás seznámíme s tím, kdo by osobně výkon funkce předsedy vašeho SVJ vykonával a vysvětlíme vám co je konkrétně obsahem této služby.

 

Kromě klasické spolupráce založené na osobních kontaktech nabízíme také

eSprávu

eSpráva probíhá formou vzájemné elektronické komunikace. Je proto především výhodná pro ty statutární orgány společenství, které mají technické možnosti k takové formě spolupráce. Klasickou formu spolupráce lze v libovolném rozsahu kombinovat s eSprávou.

Co konkrétně eSpráva znamená

 • veškeré doklady k zaúčtování, evidenci a vyřízení přijímáme od našich klientů prostřednictvím elektronické pošty a originály dokladů zůstávají u statutárních orgánů společenství,
 • ihned po zpracování přijatých dokladů umožňuje informační systém iPartner pomocí běžného internetového prohlížeče přímý zabezpečený přístup každému z vlastníků ke všem svým aktuálním klientským informacím a údajům,
 • totéž platí také pro volené orgány společenství, jejichž členové mohou pomocí informačního systému iPartner aktuálně sledovat všechny kompletní informace týkající se společenství,
 • informační systém iPartner umožňuje také okamžité a nepřetržité zpřístupnění všech aktuálních základních dokumentů společenství jakými jsou např. stanovy, domovní řád, prohlášení, zápisy ze shromáždění, rozpočty společenství apod.,
 • eSpráva spolu s informačním systémem iPartner zajistí našim klientům značnou úsporu času a nákladů na dopravu, tisk a poštovné.
Nechte si zasílat novinky na Váš E-mail
* Povinné pole

Zajímavosti

 • Privatizace bytů

  PRIVATIZACE BYTŮ

   Proces převodu vlastnictví jednotek označovaný také jako „privatizace bytů“ byl umožněn přijetím zákona č. 72/1994 Sb. (zákon o vlastnictví bytů).

   

   

 • Hokejka - I. etapa privatizace

  I. etapa privatizace Hokejky trvala bezmála sedm let.


PAMY v.o.s., Rumjancevova 696/3, 460 01 Liberec

+420 606 528 439 | pamy@pamy.cz