Smlouva o převodu

Smlouva o převodu vlastnictví jednotky

 Smlouva o převodu vlastnictví jednotky je posledním krokem k realizaci převodu vlastnictví k jednotkám mezi původním vlastníkem nemovitosti nebo původním vlastníkem jednotky a budoucím vlastníkem jednotky. S vlastnictvím jednotky je nerozlučně spojeno spoluvlastnictví společných částí domu a spoluvlastnictví k pozemku (stavební parcele).

Naše služby

vypracujeme pro všechny zájemce jak o první převod jednotky do osobního vlastnictví, tak o další převody jednotky do vlastnictví návrh

s m l o u v y  o  p ř e v o d u  v l a s t ni c t v í  j e d n o t k y

včetně všech nutných příloh a souhlasů. Po podpisu smlouvy zajistíme podání návrhu povolení vkladu vlastnického práva k převáděným jednotkám.

Nechte si zasílat novinky na Váš E-mail
* Povinné pole

Zajímavosti

 • Privatizace bytů

  PRIVATIZACE BYTŮ

   Proces převodu vlastnictví jednotek označovaný také jako „privatizace bytů“ byl umožněn přijetím zákona č. 72/1994 Sb. (zákon o vlastnictví bytů).

   

   

 • Hokejka - I. etapa privatizace

  I. etapa privatizace Hokejky trvala bezmála sedm let.


PAMY v.o.s., Rumjancevova 696/3, 460 01 Liberec

+420 606 528 439 | pamy@pamy.cz