Smlouva o výstavbě

Vznik vlastnictví jednotky a vznik společenství vlastníků

výstavbou jednotky nebo nového domu

Jedná se o vznik vlastnictví jednotky na základě výstavby nového domu, nebo výstavby nové jednotky (např. formou půdní vestavby, nástavby a pod.) v domě s jednotkami.

Společenství vlastníků vzniká dnem osvědčení vlastnických vztahů k jednotce třem různým vlastníkům. V případě, že počet vlastníků je menší než tři, nebo počet jednotek je méně než pět, společenství nevzniká a vztahy mezi vlastníky se řídí příslušnými ustanoveními zákona o vlastnictví bytů.

Naše služby

V rámci vašeho investičního záměru o využití společných částí existujícího domu, nebo o výstavbě nového domu, vám nabízíme odbornou konzultační a poradenskou činnost a následnou spolupráci při vypracování

s m l o u v y  o  v ý s t a v b ě

pro stavební řízení.

V případě vzniku společenství vlastníků jednotek pro vás zajistíme všechny základní dokumenty a evidence spojené se vznikem společenství vlastníků jednotek a připravíme konání první schůze shromáždění vlastníků. Dále pro vás provedeme všechny registrace, ohlášení a změny smluvních vztahů spojených se vznikem společenství vlastníků jednotek. Poskytneme vám odbornou konzultaci ohledně způsobu výkonu správy domu, která vám umožní do budoucna spokojené a slušné bydlení. Seznámíme vás také se vším, co vás čeká, jako vlastníky jednotek nebo zvolené statutární orgány společenství vlastníků jednotek.

Nechte si zasílat novinky na Váš E-mail
* Povinné pole

Zajímavosti

 • Privatizace bytů

  PRIVATIZACE BYTŮ

   Proces převodu vlastnictví jednotek označovaný také jako „privatizace bytů“ byl umožněn přijetím zákona č. 72/1994 Sb. (zákon o vlastnictví bytů).

   

   

 • Hokejka - I. etapa privatizace

  I. etapa privatizace Hokejky trvala bezmála sedm let.


PAMY v.o.s., Rumjancevova 696/3, 460 01 Liberec

+420 606 528 439 | pamy@pamy.cz