Správa bytů

KANCELÁŘ PAMY v.o.s. Liberec

Činnost kanceláře

Služby pro majitele nebo vlastníky nájemních bytů nebo nebytových prostor jsou jednou z hlavních činností kanceláře firmy PAMY v.o.s. Liberec. Kancelář a její pobočky zajišťují kompletní služby jejich majitelům.

Kancelář nabízí kompletní rozsah služeb pro majitele nájemních bytů nebo nebytových prostor i pro jednotlivé vlastníky jednotek, kteří své jednotky pronajímají. 

Rozsah služeb a dobu jejich trvání si určíte sami na základě vašich specifických potřeb a požadavků.

Kromě klasické spolupráce založené na osobních kontaktech nabízíme také

eSprávu

eSpráva probíhá formou vzájemné elektronické komunikace. Je proto především výhodná pro ty majitele a vlastníky, kteří mají technické možnosti k takové formě spolupráce. Klasickou formu spolupráce lze v libovolném rozsahu kombinovat s eSprávou.

Co konkrétně eSpráva znamená

 • veškeré doklady k zaúčtování, evidenci a vyřízení přijímáme od svých klientů prostřednictvím elektronické pošty a originály dokladů zůstávají u majitelů a vlastníků,
 • ihned po zpracování přijatých dokladů umožňuje informační systém iPartner pomocí běžného internetového prohlížeče přímý zabezpečený přístup každému z nájemníků ke všem svým aktuálním klientským informacím a údajům,
 • totéž platí také pro majitele a vlastníky kteří mohou pomocí informačního systému iPartner aktuálně sledovat všechny kompletní informace týkající se všech jejich bytů nebo nebytových prostor,
 • eSpráva spolu s informačním systémem iPartner zajistí našim klientům značnou úsporu času a nákladů na dopravu, tisk a poštovné.

Změny vlastnictví domů na vlastnictví jednotek

toto je jedna z našich právních činnosti, na kterou vás chceme zvlášť upozornit. S rámcovým obsahem této služby se můžete seznámit již zde.

 Vznik vlastnictví jednotky ze spoluvlastnictví budovy

 Jedná se o vznik vlastnictví jednotky na základě dohody spoluvlastníků budovy o zrušení podílového spoluvlastnictví budovy a vypořádání podílového spoluvlastnictví  budovy tak, jak určuje zákon o vlastnictví bytů.

Společenství vlastníků vzniká dnem osvědčení vlastnických vztahů k jednotce třem různým vlastníkům. V případě, že počet vlastníků je menší než tři, nebo počet jednotek méně než pět, tak společenství nevzniká a vztahy mezi vlastníky se řídí příslušnými ustanoveními zákona o vlastnictví bytů.

Naše služby

Vypracujeme vám prohlášení resp. dohodu o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví nemovitosti včetně všech nutných příloh. Připravíme pro vás, jako budoucí vlastníky jednotek, pravidla pro správu vašeho domu. V případě vzniku společenství vlastníků jednotek pro vás zajistíme všechny základní dokumenty a evidence spojené se vznikem společenství vlastníků jednotek a připravíme pro vás konání první schůze shromáždění vlastníků. Dále pro vás provedeme všechny registrace, ohlášení a změny smluvních vztahů spojených se vznikem společenství vlastníků jednotek. Poskytneme vám odbornou konzultaci ohledně způsobu výkonu správy domu, která vám umožní do budoucna spokojené a slušné bydlení. Seznámíme vás také se vším co vás čeká, jako vlastníky jednotek nebo zvolené statutární orgány společenství vlastníků jednotek.

  Vznik vlastnictví jednotky výstavbou jednotky nebo nového domu

Jedná se o vznik vlastnictví jednotky na základě výstavby nového domu, nebo výstavby jednotky (např. formou půdní vestavby, nástavby a pod.) v domě s jednotkami.

Naše služby

V rámci vašeho investičního záměru o využití společných částí existujícího domu, nebo o výstavbě nového domu, vám nabízíme odbornou konzultační a poradenskou činnost a následnou spolupráci při vypracování smlouvy o výstavbě pro stavební řízení.

V případě následného vzniku společenství vlastníků jednotek pro vás zajistíme všechny základní dokumenty a evidence spojené se vznikem společenství vlastníků jednotek a připravíme konání první schůze shromáždění vlastníků. Dále pro vás provedeme všechny registrace, ohlášení a změny smluvních vztahů spojených se vznikem společenství vlastníků jednotek. Poskytneme vám odbornou konzultaci ohledně způsobu výkonu správy domu, která vám umožní do budoucna spokojené a slušné bydlení. Seznámíme vás také se vším co vás čeká, jako vlastníky jednotek a zvolené statutární orgány společenství vlastníků jednotek.

 

 

Nechte si zasílat novinky na Váš E-mail
* Povinné pole

Zajímavosti

 • Privatizace bytů

  PRIVATIZACE BYTŮ

   Proces převodu vlastnictví jednotek označovaný také jako „privatizace bytů“ byl umožněn přijetím zákona č. 72/1994 Sb. (zákon o vlastnictví bytů).

   

   

 • Hokejka - I. etapa privatizace

  I. etapa privatizace Hokejky trvala bezmála sedm let.


PAMY v.o.s., Rumjancevova 696/3, 460 01 Liberec

+420 606 528 439 | pamy@pamy.cz